Климат

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде прогнозирано и предотвратено. Представлява внезапно освобождаване на натрупана в Земната кора енергия.

Балканският полуостров е най-активният сеизмичен възел от Алпо-Хималайският сеизмичен пояс. Висока активност се наблюдава в западна Турция, Гърция, област Вранча (Румъния), Македония, Албания, Сърбия.

Земетресенията в България имат огнища главно в горната част на земната кора (до 30-35 км), и по-рядко са разположени в долната кора (до 50 км в Югозападна България).

Информационни системи и продукти

Състояние на софтуерната система „Сеизмични събития в България и околните земетръсни зони“ (към дата 16.08.2022), с илюстративна цел

Сеизмични събития в България и околните земетръсни зони

Визуализира резултатите от системата за автоматична обработка за период от 30 дни от текущата дата. Изобразяват се събития с локален магнитуд над 4.0 в региона от 34°N до 47°N г.ш. и 18°E до 32°E г.д. Изобразяват се събития с локален магнитуд над 2.0 в региона от 39°N до 46°N г.ш. и 20°E до 30°E г.д.

 • Доставчик: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН)

 • Достъпност на продукта:
  Публично достъпен

 • Начин за достъп:
  Стандартен уеб-браузър
 • Адрес за достъп:
  https://ndc.niggg.bas.bg/

Сеизмограми от Националната цифрова сеизмична мрежа на България (към дата 16.08.2022), с илюстративна цел

Сеизмограми в реално време

Данните се предоставят в натурален вид – без допълнителна обработка и представляват времеви числови редици.

 • Доставчик: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН)

 • Достъпност на продукта:
  Публично достъпен

 • Начин за достъп:
  Стандартен уеб-браузър
 • Адрес за достъп:
  https://ndc.niggg.bas.bg/seismograms/

Състояние на Националната цифрова сеизмична мрежа на България (към дата 15.08.2022), с илюстративна цел

Карта на Национална цифрова сеизмична мрежа на България

Показва станциите и уредите от Националната система за регистрация и разположението им върху картата на България. За всяка станция е показано име, географско положение, надморска височина, модели на апаратурата и графика на нивата на шум.

 • Доставчик:
  Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН)

 • Достъпност на продукта:
  Публично достъпен

 • Начин за достъп:
  Стандартен уеб-браузър
 • Адрес за достъп:
  https://ndc.niggg.bas.bg/stations/