Национална перманентна GNSS мрежа

Мрежата се състои от повече от 20 постоянни GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ.

Обработката и анализът на измерванията от GNSS мрежата, заедно с данните от периодично преизмервани точки на специализирани геодинамични мрежи и от точките от Държавната GPS мрежа, позволяват да се извърши мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и на Балканския полуостров и заедно със сеизмичната информация да се оцени сеизмичният риск.

Карта на постоянните GNSS станции в България (23.01.2023 г.).

Магнитуд

Съвременни движения на земната кора – хоризонтални скорости, определени от GNSS измервания в България

Съвременни движения на земната кора – хоризонтални скорости, определени от GNSS измервания в България

  • Показани са четирибуквените имена на перманентните станции – черни вектори;
  • Скоростите на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа – със синьо;
  • Скоростите на EUREF точките в Северна Македония – с оранжево;
  • Скоростите в Западна Турция – с червено.

Скоростите са релативни спрямо Евразия.

Съвременни движения на земната кора определени от GNSS измервания – Балканският полуостров и Източното Средиземноморие

  • Показани са четирибуквените имена на перманентните станции – черни вектори;
  • Скоростите на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа – със синьо;
  • Скоростите на EUREF точките в Северна Македония – с оранжево;
  • Скоростите в Западна Турция – с червено.

Хоризонтални скорости получени в НИГГГ и в рамките на международно сътрудничество.

Скоростите са релативни спрямо Евразия.

Съвременни движения на земната кора определени от GNSS измервания - Балканският полуостров и Източното Средиземноморие

Съвременни движения на земната кора определени от GNSS измервания –
Балканският полуостров и Източното Средиземноморие

Магнитуд

Хоризонтални скорости в Европа

Хоризонтални скорости в Европа

Скоростите са релативни спрямо Евразия.

Вертикални скорости в Европа

Скоростите са релативни спрямо Евразия.

Вертикални скорости в Европа

Вертикални скорости в Европа