Разрушителни земетресения в България (ХХ-ХХI в.)

Началото на българската сеизмология е поставено през 1891 г. По това време Спас Вацов, директор на Централната метеорологична служба, организира мрежа от кореспонденти за документиране на усетените на територията на България земетресения. Вацов създава прототип на макросеизмичен бюлетин, съдържащ: време на усещане, интензивност, посока на въздействието и наблюдавани ефекти. Благодарение на огромно количество писмени паметници в български и чужди библиотеки и манастири, събирани и класифицирани от всички поколения български сеизмолози, днес разполагаме с добър каталог за сеизмичните събития случили се по българските земи от края на 19-и век досега.

Spas Vatcov

Разрушителни земетресения след 1900 г.

 • 31.03.1901 г. Сеизмична зона Шабла – епицентър в морето; М=7.2; I0=10; силно засегнати са селищата Калиакра, Тюленово, Българево и др.;
 • 04.04.1904 г. Струмска сеизмична зона; М=7.3; I0=9-10; разрушения в Кресненското дефиле;
 • 04.04.1904 г. Струмска сеизмична зона; М=7.8; I0=10; проявите са по-силни от предходното; 95% разрушения;
 • 08.10.1905 г. Струмска сеизмична зона; М=6.4; I0=8-9; разрушения в Разлог, Банско и Предела;
 • 15.02.1909г.,Маришка зона; М=6.0, I0=8; частични разрушения в гр. Ямбол и околните селища;
 • 14.06.1913г.,Горнооряховска зона; М=7.0, I0=9-10. Много разрушения в Г. Оряховица, В. Търново, Лясковец, Д. Оряховица;

Последствия от земетресението през 1913 г. с епицентър в близост до гр. Горна Оряховица

Последствия от земетресенията през 1986 г.

 • 18.10.1917г., Софийска зона; М=5.2, I0=7-8. Повреди и частични разрушения в София и околностите;
 • 14.04.1928г., Маришка зона; М=6.8, I0=9. Почти пълни разрушения в Чирпан, Първомай и околните села;
 • 18.04.1928г., Маришка зона; М=7.1, I0=9-10. Тежки разрушения в Пловдив и околностите;
 • 25.04.1928г., Маришка зона; М=5.7, I0=8. Много разрушения в днешния град Гълъбово;
 • 03.11.1977 г., Родопска зона; М=5.3, I0=7. Частични и по-рядко пълни разрушения във Велинград и околностите;
 • 21.02.1986 г., Горнооряховска зона; М=5.1, I0=7-8. Повреди и разрушения в Стражица, Попово и околните селища;
 • 07.12.1986 г., Горнооряховска зона; М=5.7, I0=8. До 80% разрушения в Стражица, Асеново и Мирово.
 • 22.05.2012 г. Софийска зона; М=5.8, I0=7-8. Сред най-уязвените типове сгради са тези, построени в началото на 20ти век и не поддържани, както и такива с конструктивни промени.