Климат

Съвременни изменения на климата (), палеоклиматични реконструкции, климатични наблюдения.

Климатът е състоянието на времето за дадена географска област, наблюдавано за дълги периоди от време – години, десетилетия, векове или повече. Определя се от статистическите стойности на преобладаващите метеорологични условия, като: средна температура, влажност, скорост и посока на вятъра, облачност и валежи.

Климатът се е променял в историята на Земята по различни причини, като например вариации в активността на Слънцето и промени в ротацията на Земята по отношение на Слънцето.

Наблюденията на времето и климата осигуряват данни за настоящия момент, за минали периоди или за минали епохи. Палеоклиматичните изследвания не само дават информация за миналото на Земята, но и имат съществена роля в прогнозирането на климатичните промени в бъдещето.

  • Съвременни изменения на климата
  • Палеоклиматични реконструкции
  • Климатични наблюдения