Климат

В тази секция са описани факторите, които влияят върху климата, съвременни методи за наблюдения на времето и моделиране на климата и някои регистрирани съвременни изменения на климата.

Климатът е състоянието на времето за дадена географска област, наблюдавано за дълги периоди от време – години, десетилетия, векове или повече. Определя се от статистическите стойности на преобладаващите метеорологични условия, като: средна температура, влажност, скорост и посока на вятъра, облачност и валежи.

Климатът се е променял в историята на Земята по различни причини, като например вариации в активността на Слънцето и промени в ротацията на Земята по отношение на Слънцето.

Наблюденията на времето и климата осигуряват данни за настоящия момент, за минали периоди или за минали епохи. Палеоклиматичните изследвания не само дават информация за миналото на Земята, но и имат съществена роля в прогнозирането на климатичните промени в бъдещето.

Информационни системи и продукти

 • To Do

Информационни системи и продукти

Състояние на софтуерната система „Сеизмични събития в България и околните земетръсни зони“ (към дата 16.08.2022), с илюстративна цел

Сеизмични събития в България и околните земетръсни зони

Визуализира резултатите от системата за автоматична обработка за период от 30 дни от текущата дата. Изобразяват се събития с локален магнитуд над 4.0 в региона от 34°N до 47°N г.ш. и 18°E до 32°E г.д. Изобразяват се събития с локален магнитуд над 2.0 в региона от 39°N до 46°N г.ш. и 20°E до 30°E г.д.

 • Доставчик: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН)

 • Достъпност на продукта:
  Публично достъпен

 • Начин за достъп:
  Стандартен уеб-браузър
 • Адрес за достъп:
  https://ndc.niggg.bas.bg/