Земя

Земетресения (скорошни събития, сеизмичност на България, мониторингови мрежи и др.), геоложки феномени, карст, гравитационни и геомагнитни изследвания, рискови процеси и явления (свлачища и срутища) и съвременни движения на земната кора (GPS измервания и InSAR методи)

Науките за Земята изучават нашата планета, нейната повърхност и нейната вътрешност, за да разберат в детайли как работи нейната система.

Цялостните познания за процесите на Земята, от нейните сеизмични и вулкански прояви до магнитните изменения и сателитните наблюдения, ще помогнат на обществото да разбере как да я поддържа безопасна, просперираща и обитаема планета.

Тематична секция Земя съдържа информация за земетресения (скорошни събития, сеизмичност на България, мониторингови мрежи и др.), геоложки феномени, карст, гравитационни и геомагнитни изследвания, рискови процеси и явления (свлачища и срутища) и съвременни движения на земната кора (GPS измервания и InSAR методи). Тя обединява много различни дисциплини като геология, сеизмология, геофизика, геодезия, за да разкрие тайните на миналото и да се справи с предизвикателствата на бъдещето.