Замърсяване

Земетресения

Геомагнитни бури

Морски брегови опасности

Свлачища и срутища